Szafy do przechowywania informacji niejawnych

Serię szaf SM S1 / TYP 2, do przechowywania informacji niejawnych. Zgodnie z otrzymanym przez Nas certyfikatem IMP, produkty z tej serii posiadają klasę S1, wg normy PN-EN 14450:2006, oraz klasę TYP 2 według rozporządzenia Rady Ministrów poz. 683 z dnia 29 maja 2012 r.