Certyfikaty

 

Certyfikaty produktowe umieszczone poniżej mają za zadanie:

- ułatwić naszym potencjalnym klientom i użytkownikom decyzję nabywczą

- wspomóc naszych dostawców, by dzięki wykazaniu zgodności wyrobów,

  skuteczniej osiągnęli akceptację rynku.

 

 

 

 

CERTYFIKATY PRODUKTOWE – GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW